OBVESTILO POSAMEZNIKOM O IZVAJANJU VIDEONADZORA DRUŽBE OBI d.o.o.

 

Družba OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), posameznike obvešča, da se na objektih/območjih družbe OBI d.o.o. izvaja videonadzor in v zvezi z izvajanjem videonadzora objavlja sledeče informacije:

 

Upravljavec videonadzornega sistema: OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, matična številka: 2227363000; naslov elektronske pošte: kontakt@obi.si

 

Namen obdelave osebnih podatkov: Videonadzor se izvaja z namenom varstva ljudi in premoženja, vključno z reševanjem zahtevkov za povrnitev škode. 

 

Pravna podlaga za izvajanje videonadzora: zakonit interes, za katerega si prizadeva upravljavec (zaščita premoženja pred vlomom, tatvino, uničenjem, poškodovanjem,  vandalizmom, ipd. ter zaščita zaposlenih in strank) - točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe: kontakt@obi.si   

 

Naslov elektronske pošte za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov: kontakt@obi.si 

 

Uporabniki osebnih podatkov: Pogodbeni obdelovalec: Koncern Sintal, Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana. (v trgovini OBI Kranj)

Skladno z zakonskimi obveznostmi, ki veljajo za upravljavca, se osebni podatki posredujejo pristojnim državnim organom (npr. policija, sodišče).

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov: posnetki videonadzora se hranijo največ 42 dni.

 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: s pisno zahtevo, poslano na naš naslov ali e-naslov kontakt@obi.si, lahko kadarkoli zahtevate uresničevanje pravic, ki jih posamezniku daje Splošna uredba o varstvu podatkov. Te pravice se lahko uresničujejo zgolj ob upoštevanju dejstva, da osebni podatki, ki nastajajo z videonadzorom, vsebujejo le posnetek posameznika (sliko), lokacijo ter datum in čas posnetka. Dostop do osebnih podatkov lahko tako zahtevate z navedbo (čimbolj) točnega časa, ko ste se nahajali v območjih/objektih, ki so pod videonadzorom. Posnetek vaše podobe vam bomo lahko zagotovili le v primeru, če vas bomo lahko na posnetku nedvoumno identificirali in če bodo tehnične možnosti omogočale prikrivanje podobe vseh ostalih določljivih posameznikov na posnetku. Pravice do popravka nimate, saj posnetka videonadzornega sistema že po naravi stvari ni mogoče popraviti v smislu popravljanja netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov. Upravljavec lahko na zahtevo izbriše osebne podatke, če je izpolnjena ena od okoliščin, navedenih v členu 17(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, vendar pod pogojem, da ne velja nobena od izjem, navedenih v členu 17(3) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pravica do prenosljivosti podatkov skladno s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov ni podana. Imate pa pravico do ugovora obdelavi in pravico do omejitve obdelave, vendar je tudi tu treba upoštevati njuno naravo.  

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si 

 

Ostale informacije: neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije, se ne izvajajo.

Upravljavec pri izvajanju videonadzora ne izvaja avtomatiziranega odločanja in ne oblikuje profilov.

zapri ✕

Are Your Sure?

Exit