Varstvo osebnih podatkov


Ta dokument vsebuje informacije o načinu in obsegu obdelave osebnih podatkov pri uporabi naših spletnih strani, spletne trgovine OBI na www.obi.si in drugih storitev, ki jih ponujamo ("storitve"), ter o vaših pravicah glede teh podatkov. »Osebni podatki« so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime in e-poštni naslov, pa tudi številka stranke. Obdelava pomeni med drugim zbiranje in shranjevanje teh podatkov. Naposled sledi razlaga, kako upoštevamo zakonska določila glede varstva osebnih podatkov, predvsem Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (»GDPR«) in slovenskega Zakona o varstvu osebnih podatkov (»ZVOP-1«) ter ostalih veljavnih pravil in kako ščitimo vaše podatke pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. 

Našo izjavo o varstvu osebnih podatkov lahko odprete tukaj datoteki PDF in jo shranite. Za odpiranje datotek PDF potrebujete brezplačen program Adobe Reader (na voljo na www.adobe.de) ali primerljiv program, ki lahko prikazuje formate PDF. 


A. Osnovne informacije

1. Upravljavec

Družba OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, Slovenija ("OBI d.o.o."), e-pošta: kontakt@obi.si upravlja in ponuja: 

 • spletno stran www.obi.si, na kateri je ta izjava o varstvu podatkov. Družba OBI d.o.o. nudi tudi večino vsebin in storitev, ki so na voljo po spletu, npr. OBI-jeve načrtovalce ali možnost rezervacije izdelka za prevzem v trgovini OBI. Če družba OBI d.o.o. ni upravljavec, je to izrecno navedeno; in

 •  

  spletno trgovino na spletni strani www.obi.si, kjer lahko naročate izdelke in izberete, da vam jih dostavijo na dom.

Upravljavec osebnih podatkov v zvezi z opisanimi storitvami v smislu varstva podatkov v skladu s 7. točko 4. člena GDPR je družba OBI.
Več informacij in kontaktnih podatkov ter dodatnih pravnih nasvetov je na voljo na spletni strani www.obi.si na podstrani Pravno obvestilo. 

2. Vprašanja glede varstva podatkov / Kontaktna oseba za varstvo podatkov

Kontaktna oseba za varstvo podatkov družbe OBI d.o.o. je na voljo na naslednjem naslovu:

OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom, d.o.o.
Jurčkova cesta 226
1000 Ljubljana
Slovenija
e-pošta: kontakt@obi.si

3. Varstvo podatkov

Naše spletne strani in ostali sistemi so zavarovani s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi proti izgubam, uničenju, dostopu, spremembam ali posredovanju vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Dostop do računa stranke in ostalih osebnih storitev je na voljo le po vnosu uporabniškega imena in osebnega gesla. S svojimi podatki za dostop vedno ravnajte zaupno in po koncu komunikacije z nami zaprite okno brskalnika, še posebej, če računalnik uporabljajo še drugi.

Pri prenosu osebnih podatkov preko naših spletnih strani je praviloma v uporabi t. i. varnostni postopek SSL (Secure Socket Layer) v povezavi z 256-bitnim šifriranjem. Prenos šifriranih podatkov prepoznate po ikonici zaprtega ključa oz. ključavnice pri indikatorju stanja v vašem spletnem brskalniku. Šifriranje povezave poteka z visokokakovostnim šifriranjem (AES-256, 256 bit), menjava ključev z najmanj RSA, 1024 bit.

V povezavi z dostopi do naših spletnih strani se na naših strežnikih v namene varnosti sistema in podatkov začasno, a praviloma ne dlje od 30 dni, shranjujejo primarno tehnični podatki, ki lahko omogočijo identifikacijo (npr. z IP-naslovom). Obdelava teh podatkov v namene varnosti sistema in podatkov poteka na podlagi točke f) 1. odstavka 6. člena GDPR, na podlagi našega zakonitega interesa do varovanja naših sistemov in preprečevanja zlorabe.

4. Temeljna načela hrambe in brisanja osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov se izvaja le v obdobju, potrebnem za doseganje namena shranjevanja, ali kot nam predpisujejo veljavni zakoni ali predpisi, npr. obveznost hrambe poslovnih in davčnopravnih zadev do 10 let. Če namen shranjevanja preneha (npr. v primeru odjave od našega novičnika) ali če zakonsko predpisan čas hrambe poteče, se relevantni osebni podatki rutinsko in v skladu z zakonskimi predpisi izbrišejo ali pa se njihova obdelava omeji, npr. na omejeno obdelavo v okviru poslovnih ali davčnopravnih obveznosti hrambe. Pridržujemo pa si pravico do nadaljnje uporabe podatkov v anonimizirani obliki.

Obdelava osebnih podatkov zaradi pravne obveznosti, npr. izpolnjevanje zakonskih obveznosti hrambe, temelji na točki c) 1. odstavka 6. člena GDPR. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi točke f) 1. odstavka 6. člena GDPR zaradi našega zakonitega interesa do zavarovanja dokazov, ti nameni obdelave prenehajo s potekom zakonsko določenih zastaralnih rokov; redni zakonski zastaralni rok znaša pet let. Pravna podlaga za morebitno anonimizacijo je prav tako točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR. Naš zakonit interes je ohranjanje in optimizacija naših storitev.

O podrobnostih glede konkretnih rokov shranjevanja in brisanja je na voljo več pod posameznimi opisi storitev v tej izjavi o varstvu podatkov.

5. Uporabniki osebnih podatkov 

Družba OBI d.o.o. pri svojem poslovanju sodeluje z določenimi tretjimi osebami, katerim lahko posreduje vaše osebne podatke. Kategorije takšnih tretjih oseb (uporabnikov) so:

 • povezane osebe družbe OBI d.o.o., če določena dejanja obdelave za družbo OBI d.o.o. opravlja ena izmed družb v skupini;
 • zunanji izvajalci storitev, npr. ponudniki IT storitev, ponudniki poštnih storitev, ponudniki marketinških storitev, banke, ponudniki plačilnih storitev in računovodski servisi. 

Vsi takšni uporabniki so zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov in smejo osebne podatke obdelovati le, če imajo za to ustrezno pravno podlago ali na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi pristojnim državnim organom (npr. davčnim organom), ali sodiščem, če je razkritje potrebno (i) po veljavnem zakonu ali predpisih, ali (ii) za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Družba OBI d.o.o. je lahko vključena v združitev, prevzem, skupno podjetje, reorganizacijo, prodajo nekaterih ali vseh naših sredstev ali poslovnih deležev, financiranje, prevzem celotnega ali dela našega podjetja ali podoben posel ali postopek ali ukrepe v zvezi s takšnimi dejavnostmi. V okviru teh transakcij in dejavnosti lahko del osebnih podatkov ali vse osebne podatke posredujemo ali prenesemo ustrezni tretji osebi, pri čemer v vsakem primeru veljajo ustrezni dogovori o varnosti in zaupnosti ter druge zahteve v skladu z uredbo GDPR.

Nekateri od teh uporabnikov se lahko nahajajo v državah zunaj EU/EGP, za katere Komisija EU ni določila ustrezne ravni varstva podatkov. Raven varstva podatkov v takih državah morda ni enaka kot v EU/EGP. Kadar se osebni podatki prenesejo v takšne tretje države, družba OBI d.o.o. izvede ustrezne zaščitne ukrepe, da se zagotovi zaščita vaših pravic v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. To vključuje sklenitev standardnih pogodbenih klavzul Komisije EU za prenos osebnih podatkov točka c) 2. odstavka 46. člena GDPR. 

Podrobnejše informacije o uporabnikih osebnih podatkov in prenosih osebnih podatkov izven EU / EGP so navedene tudi v sledečih poglavjih, ki se nanašajo na posamezne vrste obdelav s strani družbe OBI d.o.o.


B. Obisk naših spletnih strani, piškotki

Pri zgolj informativni rabi naših spletnih strani, če torej niste registrirani, ne nakupujete v spletni trgovini OBI, ne uporabljate kakršnihkoli drugih storitev z vnosom osebnih podatkov ali nam teh ne posredujete kakorkoli drugače, lahko kljub temu zbiramo osebne podatke, ki nam jih vaš spletni brskalnik avtomatsko posreduje. Več podrobnosti o tem je spodaj pod točko 1. 
Uporabljamo pa tudi različna tehnična orodja v namene spletne analize, za ustvarjanje statistik in podporo spletnega marketinga. Več informacij o tem in o uporabi piškotkov najdete spodaj pod točkama 2 in 3.

1. Tehnično zagotavljanje spletnih strani

Če obiščete naše spletne strani, zbiramo sledeče podatke, ki jih potrebujemo s tehničnega vidika, da vam lahko prikažemo naše spletni strani in zagotavljamo stabilnost in varnost naše spletne ponudbe:

 • IP-naslov (anonimizacija s krajšanjem zadnjih 8 mest najpozneje po 30 dneh),
 • datum in čas poizvedbe,
 • razlika v časovnem pasu v primerjavi z greenwiškim časom (GMT),
 • vsebina poizvedbe (konkretna stran),
 • stanje dostopa/HTTP-šifra,
 • vsakič prenesena količina podatkov,
 • spletna stran, ki pošilja poizvedbo,
 • spletni brskalnik,
 • operacijski sistem in njegov vmesnik,
 • jezik in različica programske opreme brskalnika.

Te podatke uporabljamo tudi za tehnično optimizacijo in v sklopu opisanih ukrepov za varstvo podatkov iz izseka A.3. Te podatke uporabljamo tudi v neizsledljivi obliki za statistične namene in za izboljšanje naše spletne ponudbe.

Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo teh podatkov je točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR. Zagotavljanje tehničnega delovanja in preprečevanje zlorab predstavlja naš zakoniti interes za obdelavo podatkov. Zagotavljanje tehničnega delovanja in preprečevanje zlorab je prav tako v interesu uporabnikov glede varne obdelave podatkov in uporabe storitev, ki jih ponujamo. 

2. Statistike, spletna analiza, trženje, personalizacija

Za namene oglaševanja, analize trga in za oblikovanje uporabniško orientirane spletne ponudbe uporabljamo psevdonimizirane uporabniške profile na podlagi vaše uporabe naše spletne ponudbe. Več informacij, posebej glede piškotkov in podobnih tehnologij, je na voljo spodaj pod točkama 3 in 4. Združevanja uporabniških profilov s podatki o nosilcu psevdonima ne izvajamo. 

3. Piškotki in piškotkom podobne tehnologije

Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se preko spletnega brskalnika shranijo na računalniškem sistemu.

Piškotke uporabljajo številne spletne strani in strežniki. Piškotki pogosto vsebujejo t. i. ID. Ta ID je unikatna oznaka piškotka in jo sestavlja zaporedje znakov, ki ga lahko spletne strani in strežniki s shranjevanjem piškotka dodelijo konkretnemu spletnemu brskalniku. S piškotki se lahko razlikuje vaš posamezen brskalnik od ostalih brskalnikov z drugimi piškotki. Točno določen spletni brskalnik se lahko torej z edinstveno ID ponovno prepozna in identificira.

Z uporabo piškotkov vam lahko omogočimo uporabnikom prijazne storitve, ki brez piškotkov niso izvedljive ali so le omejeno izvedljive. S piškotki lahko torej ponovno prepoznamo uporabnike naših spletnih strani. Namen tega prepoznavanja je uporabnikom olajšati našo spletno ponudbo in njeno uporabo. Primer tega je denimo košarica v spletni trgovini, ki deluje preko piškotka, da si uporabnikova košarica zapomni v njej odložene izdelke, da se ti ponovno pojavijo pri naslednjem obisku, če nakup ni bil zaključen.

Piškotkom podobne tehnologije kot npr. hramba obiskov in lokalna hramba so lahko uporabljene podobno kot piškotki za shranjevanje podatkov v vašem spletnem brskalniku. Za razliko od piškotkov se tako shranjeni podatki ne prenesejo na strežnik ob obisku spletne strani. Te tehnologije pridejo v poštev torej le, če morajo biti podatki shranjeni v vašem brskalniku za zagotavljanje delovanje spletne strani, sam strežnik pa teh podatkov ne potrebuje. To zmanjša potrebno količino podatkov pri komunikaciji med vašim brskalnikom in strežnikom. Naše uporabljene storitve, ki uporabljajo piškotke in podobne tehnologije, smo razdelili v spodaj opisane kategorije. Kategorija 1 (funkcionalne storitve) je nujna za delovanje spletnih strani in storitev. Piškotki in storitve iz kategorij 2 do 5 nam pomagajo pri izboljšavi naših storitev, prikazujejo vam oglase glede na vaše interese in našo spletno ponudbo prilagajajo vašim interesom.

Seveda razumemo, da vseh naših uporabnikov ne zanimajo vse funkcije naših spletnih strani in storitev in zato imate pri prvem obisku naših spletnih strani možnost odločiti se, da določene storitve uporabljate ali ne. Vaše preference lahko pozneje kadarkoli prilagodite v naših nastavitvah piškotkov, ki jih najdete tukaj. Piškotki in storitve kategorije 1 so nujni za delovanje naših storitev in ne morejo biti deaktivirani. Pravna podlaga za njihovo uporabo in s tem povezano obdelavo osebnih in izsledljivih podatkov je točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR. Ta pravna podlaga velja tudi za storitve v statistične namene iz kategorije 2, pri čemer lahko te storitve ročno deaktivirate. Naš zakoniti interes je vzdrževanje in optimizacija naših storitev ter ponujanje funkcionalne in udobne spletne ponudbe. Piškotke in storitve kategorij 3 do 5 uporabljamo le z vašim izrecnim soglasjem. Tukaj je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov vaše soglasje v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena GDPR.

Soglasje, ki ste ga podali v nastavitvah piškotkov, lahko kadarkoli z učinkom za naprej prekličete tukaj. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila opravljena pred preklicem soglasja.

Že nastavljene piškotke lahko v spletnem brskalniku kadarkoli izbrišete sami. Prav tako lahko nameščanje piškotkov delno ali v celoti preprečite z ustrezno nastavitvijo vašega spletnega brskalnika. Bodite pozorni, da nato morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij ali ostalih spletnih ponudb.

Kategorija 1: funkcionalne storitve
Funkcionalne storitve zagotavljajo funkcije, brez katerih ne morete uporabljati naših spletnih strani na predviden način. Te storitve uporabljajo piškote, da zagotovijo, da kot prijavljen uporabnik pri dostopanju na različne podstrani naše spletne strani ves čas ostanete prijavljeni in vam ni treba vsakič znova vnašati svojih podatkov za prijavo. To omogoča na primer tudi shranjevanje izbrane trgovine OBI, da se vam pokaže razpoložljivost izdelkov, ne da bi morali vedno znova izbrati želeno trgovino. V to kategorijo sodi tudi delovanje košarice v spletni trgovini.

Kategorija 2: statistika
Storitve za statistične analize zbirajo na podlagi naključne oznake psevdonimizirane podatke o uporabi naše spletne strani za izboljševanje njene privlačnosti, vsebine in funkcionalnosti. Piškotki nam pomagajo določati, ali, katere, kako pogosto in kako dolgo so podstrani obiskane in katere vsebine uporabnike posebej zanimajo. Prav tako se zbirajo denimo vnosi brskanja, država ali regija, iz katere se dostopa, ter delež mobilnih končnih naprav, ki dostopajo do naših spletnih strani. Na podlagi teh podatkov ustvarjamo neosebne statistike, da lahko vsebine naših spletnih strani ciljno osredotočimo na potrebe naših uporabnikov in optimiziramo našo ponudbo. Pri prijavljenih uporabnikih se še dodatno zbirajo podatki o končnih napravah na podlagi psevdonima posamezne stranke. Povezovanje podatkov s točno določeno osebo pri tem ni predvideno in združevanje uporabniških profilov s podatki o nosilcu psevdonima se ne izvaja.

Kategorija 3: razširjena statistika
V sklopu razširjenih uporabniških analiz se beležijo obiski spletnih strani, pri čemer se lahko zabeležijo premiki miške in kolesca. Vnosi tipkovnice se nikoli ne beležijo. Prav tako se podatki, ki bi omogočali identifikacijo uporabnika, zakrijejo.

Kategorija 4: merjenje učinkovitosti
Piškotki za merjenje učinkovitosti se uporabljajo za merjenje učinkovitosti oglaševalskih sredstev in za njihovo optimizacijo. Če naši partnerji podatke o učinkovitosti oglaševalskih ukrepov delno povezujejo z ostalimi podatki, ki ste jim jih omogočili ali ki so jih partnerji zbrali v sklopu vaše uporabe storitev, je več podatkov o tem spodaj pod točko 4.

Kategorija 5: personalizacija
Piškotki za personalizacijo se uporabljajo za prikaz personaliziranih vsebin v skladu z vašimi interesi na tej strani in zunaj te strani. Če naši partnerji v zvezi s tem podatke o učinkovitosti oglaševalskih ukrepov delno povezujejo z ostalimi podatki, ki ste jim jih omogočili ali ki so jih partnerji zbrali v sklopu vaše uporabe storitev, je več podatkov o tem spodaj pod točko 4.

4. Uporabljene storitve za spletno analizo in spletni marketing

Za ustvarjanje privlačne in uporabnikom prijazne spletne ponudbe uporabljamo različne storitve za spletno analizo in spletni marketing. Če se v sklopu teh storitev obdelujejo osebni podatki, je to bodisi na podlagi točke f) 1. odstavka 6. člena GDPR, pri čemer predstavlja oblikovanje uporabnikom prijazne in privlačne spletne ponudbe naš zakoniti interes, ali na podlagi pridobljenega izrecnega soglasja (točka a) 1. odstavka 6. člena GDPR) za obdelavo podatkov.

Obdelavi podatkov na podlagi točke f) 1. odstavka 6. člena GDPR lahko kadarkoli ugovarjate, že izdano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete z učinkom za naprej. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do preklica. V ta namen uporabljajte naše nastavitve piškotkov, ki jih najdete tukaj.

Upravljanje naših nastavitev piškotkov je iz tehničnih razlogov vezano le na vaš trenuten spletni brskalnik. Ustrezne nastavitve morajo biti ločeno nastavljene na drugih končnih napravah ali brskalnikih.

Sledi podrobnejši opis posameznih storitev.

Google Tag Manager (kategorija 4: merjenje učinkovitosti)

Družba OBI d.o.o. uporablja Googlovo storitev »Google Tag Manager« družbe Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA, (»Google«) za zbiranje statističnih podatkov o uporabi naših oglaševalskih akcij in za ustrezno optimizacijo oglaševalskih akcij. Med vašim obiskom naše spletne strani se zbirajo in ocenjujejo informacije o tem, katere oglaševalske akcije so bile uporabljene in ali so bili na primer zaradi uporabe oglaševalske akcije opravljeni nakupi ali prošnje za nasvet. Google Tag Manager uporablja piškotke z naključno ustvarjenim identifikatorjem za ustvarjanje psevdonimnih uporabniških profilov. Tako zbrani podatki ne bodo uporabljeni za vašo osebno identifikacijo in ne bodo združeni z osebnimi podatki o nosilcu psevdonima. Piškotki so shranjeni 6 mesecev.

Pravna podlaga za obdelavo je vaša privolitev v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena GDPR.

Z vašim soglasjem lahko kadarkoli upravljate tukaj oz. ga prekličete z učinkom za naprej.

 

Webtrekk (Kategorija 2: statistika in – pri prijavah v račun stranke - 3 razširjena statistika)

Družba OBI d.o.o. uporablja storitve družbe Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (www.webtrekk.com) za zbiranje statističnih podatkov o uporabi spletne ponudbe in za ustrezno optimizacijo spletne ponudbe. Med vašim obiskom spletne strani se zbirajo in ocenjujejo podatki, ki jih posreduje vaš spletni brskalnik. Konkretno se zbirajo podatki o obiskani strani, vrsti in različici brskalnika, jeziku brskalnika, operacijskem sistemu, notranji ločljivosti okna brskalnika, ločljivosti zaslona, aktivaciji Javascript, vklopu/izklopu Java, vklopu/izklopu piškotkov, barvni globini, ogledanih/kupljenih izdelkih, IP-naslovu (se nemudoma anonimizira in nato izbriše), času dostopa, klikih, košaricah, vrednostih naročil in številkah naročil. Vsebine formularjev se shranijo le, če ne gre za osebne podatke, da se nato statistično ocenijo.

Če gre za osebne podatke, se statistično beleži le preklic ali uspešno odpošiljanje.

 • Čas shranjevanja uporabljenih piškotkov:
 • Piškotek za obisk (za prepoznavanje obiska, čas: en obisk), Dolgoročni piškotek (za prepoznavanje novih/stalnih strank: 24 mesecev)
 • Piškotek za izstop (pri preklicu komercialne uporabe podatkov: 99 let)

Raba storitev Webtrekk za omenjen namen temelji na točki f) 1. odstavka 6. člena GDPR. Oblikovanje uporabniku prijazne in privlačne spletne ponudbe predstavlja osnovo našega zakonitega interesa.

Če se z ocenjevanjem vaših podatkov s strani družbe Webtrekk ne strinjate, lahko tej obdelavi kadarkoli nasprotujete tukaj.

Pri uporabnikih, ki imajo registriran uporabniški račun OBI, se prav tako – po danem soglasju – pri prvi registraciji in vsaki naknadni prijavi družbi Webtrekk posreduje številka stranke (kategorija 3: razširjena statistika). Tako se lahko podatki, obiski in interakcije preko več naprav s psevdonimizacijo razvrstijo in uporabnikove aktivnosti se analizirajo. Ta razvrstitev se po 24 mesecih brez aktivnosti izbriše. Pravna podlaga za to obdelavo je vaše soglasje v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena GDPR.

Z vašim soglasjem lahko kadarkoli upravljate tukaj oz. ga prekličete z učinkom za naprej.

 

Hotjar (kategorija 3: razširjena statistika)

Uporabljamo Hotjar, orodje za spletno analizo družbe Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. Z orodjem Hotjar se psevdonimizirano zabeležijo interakcije naključno izbranih posameznih obiskovalcev naše spletne ponudbe. Tako nastane protokol npr. gibanj miške in klikov s ciljem, prepoznati možne izboljšave naše ponudbe. Hotjar prav tako v statistične namene oceni informacije o operacijskem sistemu, brskalniku, dohodnih in izhodnih povezavah, geografskem poreklu ter ločljivosti in vrsti končne naprave, ki obiskuje našo spletno ponudbo. Z orodjem Hotjar prav tako omogočamo oddajo anonimnih povratnih informacij uporabnikov s t. i. »Feedback Polls«, v katerih lahko uporabniki prostovoljno oddajo oceno naše spletne strani. Zbrane informacije niso osebni podatki, shranjuje jih družba Hotjar Ltd. in niso posredovani tretjim osebam. Več informacij o funkcijah in uporabi podatkov z orodjem Hotjar najdete pod: https://www.hotjar.com/privacy (glejte zlasti kategorijo »Passive Collection«). Piškotki se shranjujejo 365 dni.

Pravna podlaga za to obdelavo je vaše soglasje v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena GDPR.

Z vašim soglasjem lahko kadarkoli upravljate tukaj oz. ga prekličete z učinkom za naprej.

 

Sendinblue 

Uporabljamo Sendinblue, orodje za e-mail marketing podjetja Sendinblue, 7 Rue de Madrid, 75008 Paris, Francija. To orodje obdeluje podatke, kot je to razvidno iz poglavja D. Novičnik predmetne Izjave o varstvu podatkov.

Piškotki so shranjeni do vašega preklica. 

Pravna podlaga za to obdelavo je vaše soglasje v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena GDPR. Z vašim soglasjem lahko kadarkoli upravljate tukaj oz. ga prekličete z učinkom za naprej.

 

Oglaševanje Facebook Advertising (Kategorija 5: personalizacija)

Na naših spletnih straneh uporabljamo tako imenovane »piksle dejanj obiskovalcev« družbenega omrežja Facebook, družbe Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irska (Facebook). S pomočjo »pikslov dejanj obiskovalcev« omrežja Facebook lahko zlasti spremljamo dejanja uporabnikov, potem ko so si ogledali reklamni oglas na Facebooku ali kliknili nanj. Cilj tega postopka je analiza učinkovitosti reklamnih oglasov na Facebooku za statistične namene in namene raziskav trga, poleg tega pa lahko prispeva k optimizaciji reklamnih ukrepov v prihodnje. Zbrani podatki so za nas anonimni, tako da nikakor ne moremo sklepati o identiteti uporabnikov. Facebook podatke seveda shranjuje in obdeluje, tako da je mogoča povezava s posameznim profilom uporabnika in lahko Facebook podatke uporablja za namene lastnega oglaševanja, v skladu s smernico Facebooka o uporabi podatkov (https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=0-WhatIsThePrivacy ). Trajanje hrambe: Podatki se shranjujejo 180 dni.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je vaša privolitev v skladu s točko a) prvega stavka prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Z vašim soglasjem lahko kadarkoli upravljate tukaj oz. ga prekličete z učinkom za naprej.

 

Google Ads Conversion Tracking (Kategorija 4: merjenje učinkovitosti)

Za našo spletno ponudbo uporabljamo Googlovo storitev oglaševanja »Google Ads« in v tem okviru tako imenovano storitev sledenja preusmeritvam »Google Conversion Tracking« družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (»Google«). S pomočjo storitve »Google Conversion Tracking« se z vašo privolitvijo namesti piškotek, če kliknete na oglas storitve Google Ads; ustrezni piškotki za storitev »Google Conversion Tracking« so veljavni 90 dni. Če izberete določene strani naše spletne ponudbe, lahko Google in mi na podlagi omenjenih piškotkov ugotovimo, da ste kliknili na določeno ponudbo in ste bili preusmerjeni na našo spletno ponudbo. Namen informacij, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov, je izdelava tako imenovanih statistik preusmeritev; zlasti je tako mogoče spremljati celotno število uporabnikov, ki so kliknili na določen oglas in so bili preusmerjeni na stran, označeno z oznako za sledenje preusmeritvam (Conversion Tracking Tag). Statistike preusmeritev ne vsebujejo nikakršnih informacij, s katerimi bi bilo uporabnike spletne strani mogoče osebno identificirati. Na spodaj navedeni spletni strani so vam na voljo dodatne informacije o določilih varstva podatkov družbe Google: http://www.google.de/policies/privacy/.

Z družbo Google je bila sklenjena pogodba v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami EU za zagotovitev primerne ravni varstva podatkov pri prenosu osebnih podatkov v tretje države.

Pravna podlaga za obdelavo je vaša privolitev v skladu s točko a) prvega stavka prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Z vašim soglasjem lahko kadarkoli upravljate tukaj oz. ga prekličete z učinkom za naprej.

 

Googlova storitev Display & Video 360 (kategorija 5: personalizacija)

Za spletno ponudbo uporabljamo storitev »Google Display & Video 360« (prej »Google Doubleclick for Advertisers«) družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Ta storitev se uporablja za to, da se obiskovalcem spletne strani predstavijo oglasi, prilagojeni vašim zanimanjem, na tretjih spletnih straneh. V ta namen brskalnik obiskovalca spletne strani shrani t. i. piškotke, besedilne datoteke, ki se shranijo v njegovem računalniku in ki omogočajo prepoznavanje obiskovalca, ko ta prikliče spletne strani, ki spadajo v oglaševalsko omrežje družbe Google. Na teh straneh se lahko nato obiskovalcu predstavijo oglasi, ki se nanašajo na vsebine, ki jih je obiskovalec pred tem priklical na tej spletni strani. Poleg tega se ta storitev uporablja za ovrednotenje učinkovitosti prikazanih oglasov, lahko pa prispeva tudi k optimizaciji prihodnjih oglaševalskih ukrepov. Navedeni piškotki se po 13 mesecih izbrišejo.

Z družbo Google je bila sklenjena pogodba v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami EU za zagotavljanje ustrezne ravni varstva podatkov pri prenosu osebnih podatkov v tretje države.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je privolitev v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Svojo privolitev lahko tukaj kadar koli uredite oz. prekličete za prihodnjo uporabo.

5. Določanje geografskega položaja

Da vam olajšamo najti trgovino OBI v vaši bližini na naših spletnih straneh, uporabljamo funkcijo določanja geografskega položaja. Tehnično lahko na podlagi vašega IP-naslova izsledimo približno lokacijo spletnega uporabnika. Vaš IP-naslov se zbira izključno za ta namen in (v skladu z določili o varstvu podatkov, navedenimi v poglavju A, točka 3) se nemudoma po koncu spletnega obiska brez shranjevanja izbriše.

Določanje geografskega položaja se izvaja na podlagi točke a) 1. odstavka 6. člena GDPR. Soglasje lahko kadarkoli prekličete.

6. Google Maps

Na naših spletni straneh delno uporabljamo storitev Google Maps družbe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, storitev za prikaz interaktivnih zemljevidov. S tem vam omogočamo prikaz naših trgovin.
Pri odprtju spletnih strani s povezavo na Google Maps Google prenese in zbere različne podatke, predvsem vaš IP-naslov, vaš uporabljen brskalnik in njegove nastavitve, ki se prenesejo in shranijo v ZDA. Google te podatke zbira in hrani na lastno odgovornost in jih ocenjuje za lastne namene. Z družbo Google je bila sklenjena pogodba v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami EU za zagotovitev ustrezne ravni varstva podatkov pri prenosu osebnih podatkov v tretje države. Za dostop do omenjenega dokumenta kontaktirajte: kontakt@obi.si. Googlovi pogoji uporabe so na voljo tukaj, dodatni pogoji uporabe za Google Maps so tukaj

Izčrpne informacije o varstvu podatkov v zvezi uporabo Google Maps najdete na Googlovi spletni strani (»Google Privacy Policy«). Če želite ugovarjati zbiranju in obdelavi podatkov s strani družbe Google LLC, lahko to uredite tukaj.

7. Družabna omrežja

Da lahko ostanemo v stiku z našimi strankami, komuniciramo z interesenti in predstavljamo OBI, smo prisotni na spodaj navedenih družabnih omrežjih.
Pri obisku ustreznih strani na družabnih omrežjih lahko upravljavci teh omrežjih, recimo Facebook ali Google, obdelujejo podatke uporabnikov zunaj Evropske unije. V teh državah evropsko pravo o varstvu podatkov načeloma ne velja in uveljavljanje vaših pravic je lahko oteženo. 

Podatki obiskovalcev družabnih omrežij se redno obdelujejo za oglaševalske namene in tržne raziskave. Na podlagi odpiranja vsebin je mogoče ustvariti profile uporabe, ki se nato uporabljajo za oglaševanje na teh družabnih omrežij in zunaj njih. To praviloma omogočajo piškotki, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku.

Ponudnik pa lahko podatke uporabnikov družabnih omrežij shrani tudi drugače, sploh če je uporabnik registriran in prijavljen na družabnem omrežju.
Obdelava uporabnikovih osebnih podatkov temelji na podlagi točke f) 1. odstavka 6. člena GDPR. Kot upravljavec prisotnosti na družabnih omrežjih imamo zakonit interes za učinkovito informiranje uporabnikov in komuniciranje z njimi. 

Družba OBI d.o.o. ne odgovarja za samostojno obdelavo podatkov ponudnikov družabnih omrežij. Veljajo izjave o varstvu podatkov ponudnikov ter morebitna med vami in ponudnikom družabnega omrežja sklenjena pogodba.

Več informacij o obdelavi podatkov na posameznih družabnih omrežij ter možnosti ugovora tej obdelavi je na voljo pod spodaj navedenimi povezavami do informacij upravljavcev posameznih družabnih omrežij.

Če je le mogoče, naslovite vprašanja in zahteve glede uveljavljanja drugih uporabniških pravic neposredno na ponudnike družabnih omrežij, saj imajo le oni dostop do vseh uporabniških podatkov in lahko nudijo želene informacije ali izvajajo ukrepe.

Facebook (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) Izjava o varstvu podatkov: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

Nastavitve za oglasna sporočila/Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Namig za Facebook Insights:

Kot upravljavcu strani Facebook nam Meta Platforms Ireland Limited zagotavlja določene informacije glede teh strani. Te vključujejo statistične podatke o uporabi strani, ki jih upravljamo, iz katerih je razvidno, kakšna je interakcija med osebami in našimi stranmi ter povezanimi vsebinami. Te informacije uporabljamo za privlačnejše oblikovanje naših strani Facebook ter naše ponudbe za uporabnike. Obdelava teh podatkov poteka na podlagi točke f) 1. odstavka 6. člena GDPR.
Teh informacij glede strani ne ustvarjamo mi, temveč družba Meta Platforms Ireland Limited sama. Kot upravljavec strani tako nimamo vpliva na zbiranje podatkov ali njihov prikaz.

Več podatkov o Facebookovih statistikah strani najdete tukaj.
– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ZDA)
Izjava o varstvu podatkov: http://instagram.com/about/legal/privacy/ 
Spremembe nastavitev oglaševanja in piškotkov so možne preko Network Advertising Initiative, preko Digital Advertising Alliance ali European Digital Advertising Alliance.

– Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA)
Izjava o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ZDA) 
Izjava o varstvu podatkov: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Opt-Out: Uporabite funkcijo »Do Not Track« v vašem brskalniku.

8. Vključevanje videoposnetkov Youtube 

Na naših spletnih straneh objavljamo videoposnetke s platforme »Youtube« ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Pri predvajanju videoposnetka uporablja Youtube piškotke za zbiranje podatkov o ravnanju uporabnikov. Ti se uporabljajo za oblikovanje uporabnikom prijaznejše izkušnje na Youtube in za preprečevanje zlorab. Če imate Googlov račun in ste vanj prijavljeni, se videoposnetki, ki si jih ogledate, povežejo z vašim računom. Googlova obdelava podatkov temelji na pogodbenem razmerju, sklenjenim med vami in družbo Google, oz. Googlovimi določili o varstvu podatkov, ki so na voljo na https://policies.google.com/privacy?hl=sl&fg=1. Tukaj so tudi informacije o vaši zakonski pravici do ugovora proti obdelavi. Z družbo Google je bila sklenjena pogodba v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami EU za zagotovitev ustrezne ravni varstva podatkov pri prenosu osebnih podatkov v tretje države. Za dostop do omenjenega dokumenta kontaktirajte: kontakt@obi.si.

S klikom na predvajanje videoposnetka, objavljenega na eni od naših spletnih strani, soglašate z enkratno obdelavo podatkov za predvajanje posameznega videoposnetka. Pravna podlaga za to je točka a) 1. odstavka 6. člena GDPR. 
Soglasje lahko kadarkoli prekličete. Za prenehanje obdelave podatkov s strani platforme Youtube se obrnite na Google. Več podatkov je na https://policies.google.com/privacy?gl=si


C. Uporaba naših storitev (spletna trgovina, novičnik itd.)

Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo, če nam jih posredujete pri uporabi naših storitev, kot denimo pri naročilu ali rezervaciji v spletni trgovini, pri ustvarjanju uporabniškega računa, prijavi na novičnik, poizvedbah pri našem središču za pomoč strankam (v spletnem obrazcu za stik, po telefonu, faksu ali e-pošti) ali udeležbi v nagradni igri. Sledi opis storitev, ki jih ponujamo, in z njimi povezane obdelave osebnih podatkov.

1. Naročila v spletni trgovini OBI

Ponudnik in pogodbeni partner za naročila v spletni trgovini OBI z dostavo na dom je družba OBI d.o.o. 
Če želite naročati v spletni trgovini OBI, morate za sklenitev pogodbe navesti osebne podatke, ki jih potrebujemo za obdelavo naročila. Podatki, ki so obvezni za sklenitev pogodbe, so posebej označeni, navedbe nadaljnjih podatkov so prostovoljne. Prav tako si lahko ustvarite uporabniški račun (Več podrobnosti sledi spodaj pod točko 3) ali pa naročite brez registracije kot gost. Podatke, ki jih posredujete, obdelujemo za izvedbo vašega naročila. Pravna podlaga za obdelavo podatkov za izvajanje in potek naročila je točka b) 1. odstavka 6. člena GDPR. 

a) Stanje dostave Pošta Slovenije d.o.o.

Obvestili vas bomo o stanju dostave oz. odstopanjih od navedenega termina dostave. Za to storitev sodelujemo s ponudnikom Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Pravna podlaga za to obdelavo podatkov sta točki b) in f) 1. odstavka 6. člena GDPR. Obdelava podatkov služi izvajanju naročil in za vzdrževanje našega zakonitega interesa za učinkovito dostavo.

b) Shranjevanje in brisanje podatkov 

Pri naročilih iz naše spletne strani smo v skladu s tržno- in davčnopravnimi predpisi zavezani hraniti podatke o vašem naslovu, naročilu in plačilu deset let. Pravna podlaga za tako obdelavo podatkov je točka c) 1. odstavka 6. člena GDPR. Obdelava podatkov pa se po dveh letih načeloma omeji, torej se vaši podatki uporabijo le za upoštevanje zakonskih določil, razen če je obdelava osebnih podatkov potrebna v druge namene in zanjo obstaja druga pravna podlaga (npr. za izvajanje nadaljnjega pošiljanja novičnika itd.).

2. Storitev rezervacije »prevzem v trgovini« 

Storitev »prevzema v trgovini« ponuja in izvaja družba OBI d.o.o. Blago prevzamete in plačate v vsaki OBI trgovini posebej. Seznam posameznih OBI trgovin najdete na:  https://www.obi.si/storelist

3. Uporabniški račun/račun OBI 

Prostovoljno si lahko ustvarite uporabniški račun, s katerim lahko shranimo vaše podatke za poznejše nakupe in uporabo določenih storitev. Pri odpiranju računa pod »uporabniški račun« se vaši navedeni podatki shranijo. Vaše vnesene podatke lahko kadarkoli spremenite. Družba OBI d.o.o. upravlja račun v skladu s predpisi glede varstva osebnih podatkov. Račun lahko uporabljate za naročila v spletni trgovini, spletne rezervacije in prevzem v trgovini OBI. Če želite svoj račun izbrisati, se obrnite na kontaktno mesto, ki je navedeno pod poglavjem F. Kontakt. Veljajo tudi navedbe iz poglavja A, točka 4 glede shranjevanja, arhiviranja in brisanja. Obdelava podatkov temelji na točki b) 1. odstavka 6. člena GDPR. 

4. Novičnik

Na naših spletnih straneh se lahko naročite na brezplačni novičnik družbe OBI d.o.o. Z novičnikom vas obveščamo o aktualnih ponudbah, novih izdelkih, posebnih akcijah in ekskluzivnih prihrankih pri blagu in storitvah iz sortimenta družbe OBI d.o.o. Prav tako vas občasno obveščamo o anketah in nagradnih igrah in vas sprašujemo po mnenju o naših storitvah. 

Za prijavo je potrebno izpolniti obrazec. Po odpošiljanju prijavnega obrazca prejmete potrditveno sporočilo po e-pošti (dvojna potrditev). Prijava na novičnik je veljavna šele po kliku na povezavo v e-poštnem sporočilu. Če povezave ne kliknete, se prijava ne zaključi. Če prijave ne potrdite v 30 dneh, se podatki, navedeni v prijavi, avtomatsko izbrišejo.

V okviru te storitve in na podlagi vašega soglasja dodatno zbiramo in obdelujemo tudi podatke o tem (skupno poimenovani »podatki o uporabi«), ali ste novičnik odprli, ali in katere povezave ste kliknili in katere teme so za vas zanimive, kje ste novičnik odprli (denimo za določanje najbližje trgovine na podlagi IP-naslova), katero končno napravo, operacijski sistem, brskalnik in morebitne nastavitve naprave uporabljate, ali in v kakšnem obsegu priporočate vsebino novičnika na družabnih omrežjih ali po e-pošti in katere naše spletne strani ste obiskali po kliku na povezavo v novičniku. Obdelava podatkov za izvajanje in optimizacijo storitve novičnika temelji na vašem soglasju v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena GDPR.

Vaše soglasje za novičnik lahko kadarkoli umaknete z učinkom za naprej in se od novičnika odjavite. Za to lahko uporabite povezavo na koncu vsakega novičnika ali se obrnete na nas z e-poštnega naslova, s katerim ste prijavljeni na novičnik, ali pa ga navedete. Uporabite kontaktne podatke, navedene v tej izjavi o varstvu podatkov oz. na podstrani Pravnega obvestila na www.obi.si. Vaš e-poštni naslov bo nato izbrisan s seznama prejemnikov. Umik vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do umika. 

Obveščamo vas tudi, da shranjujemo vaš vsakokratni IP-naslov in čas prijave ter potrditve. Namen tega postopka je preverjanje vaše prijave in razjasnitev morebitne zlorabe vaših osebnih podatkov. Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR in naš zakonit interes za preprečevanje nepooblaščenih dostopov oz. napadov na naše storitve ter izpolnjevanje dolžnosti preverjanja.

5. Posredovanje podatkov tretjim osebam

Tretjim osebam, kot denimo zunanjim ponudnikom, so podatki strank posredovani le, če je to potrebno za izvajanje storitve oz. izpolnjevanje namena, ki se zasleduje z zbiranjem in shranjevanjem, za kar ste vnaprej dali soglasje ali če obvelja kakšna druga pravna podlaga. 

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam za zagotavljanje delovanja spletne strani

Družba OBI d.o.o. uporablja Magento Commerce Pro Cloud, platformo, ki omogoča delovanje spletne trgovine in gostovanje omenjene spletne strani pri obdelovalcu Amazon Web Services (Amazon Web Services, Inc.).
Dodatno, deluje Adobe (Adobe Systems Software Ireland Ltd.) kot ponudnik Content Delivery Networks (CDN), t.j. omrežij povezanih strežnikov, ki zagotavljajo medijske vsebine, in sicer kot pogodbeni obdelovalec. 
Glede posredovanja podatkov glejte tudi poglavje A., točka 5. 

Če sodelujemo s ponudniki, predvsem pri tehničnem upravljanju storitev, sprejemamo ustrezne zakonsko predpisane ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam za izvajanje naročil

Podatki se v obsegu, ki je potreben za izvajanje naročila, posredujejo dostavljavcu, pooblaščeni dostavni službi ali ponudniku finančnih storitev, ki je pooblaščen za obdelavo plačil, ter po potrebi našemu ponudniku storitev izterjave dolgov. Terjatve iz računov lahko odstopimo tretjim osebam, zlasti za namene refinanciranja in za poenostavljeno reševanje terjatev. Pri tem opozarjamo, da v primeru odstopa v skladu z zakonskimi določili tretjim osebam posredujemo podatke, ki so potrebni za odstop, ter podatke, ki so potrebni za uveljavljanje odstopljenih terjatev. Pravna podlaga za to obdelavo sta točki b) in f) 1. odstavka 6. člena GDPR. Obdelava podatkov poteka za namene izvajanja naročil in v našem zakonitem interesu za zagotavljanje učinkovite dostave in plačila ter uveljavljanje naših terjatev.


D. Oglaševanje, ankete, ocene, nagradne igre

Vaše podatke uporabljamo v sledečih primerih za trženjske namene.

Podatke, ki jih prejmemo v okviru uporabe naših storitev, ali s katerimi se seznanimo na druge načine, uporabljamo v psevdonimizirani ali anonimizirani obliki za lastne raziskave trga in javnega mnenja. Anonimizacijo omenjenih podatkov si izrecno pridržujemo. Pravna podlaga za obdelavo je točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR, naš zakonit interes pa predstavlja analiza in optimizacija ponudbe izdelkov in storitev družbe OBI d.o.o.       

1. Neposredno oglaševanje 

Naslov in podatke o naročilu uporabljamo tudi za lastne trženjske namene, kot denimo personalizirane neposredne oglase in tržne analize. Tako lahko po navadni ali elektronski pošti prejmete posebne ponudbe in akcije družbe OBI d.o.o. 

Obdelava podatkov temelji na vašem soglasju v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena GDPR .

Že izdano soglasje lahko z učinkom za naprej kadarkoli prekličete, tako da uporabite podatke za stik, ki so navedeni v poglavju »F. Kontakt«. Preklic vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do preklica. Zadostuje, če pošljete sporočilo v pisni obliki (npr. po e-pošti, faksu, pošti).

2. Oglaševanje za obstoječe stranke

Če smo prejeli vaš e-poštni naslov v sklopu prodaje blaga ali storitve, denimo v spletni trgovini OBI, uporabljamo vaš e-mail naslov v skladu z zakonskimi določili za neposredno oglaševanje lastnega podobnega blaga ali storitev. 

Podlaga za obdelavo podatkov je točka f) 1. odstavka 6. člena GDPR. Naš zakonit interes je optimizacija naše ponudbe izdelkov in storitev ter omogočanje individualnega oglaševanja.

Seveda lahko takšni uporabi kadarkoli ugovarjate, pri tem pa za vas ne nastanejo nikakršni stroški razen stroškov posredovanja sporočila v skladu z osnovnimi tarifami. Obrnite se na družbo OBI d.o.o. oz. uporabite podatke za stik, ki so navedeni v tej izjavi o varstvu podatkov oz. na podstrani Pravno obvestilo na www.obi.si. Odjavite se lahko tudi preko povezav, ki so navedene v zadevnih e-poštnih sporočilih.

3. Soglasje za pošiljanje prošenj za ocenjevanje in anket o zadovoljstvu strank

Pri uporabi naših storitev vas včasih prosimo za dovoljenje, da vam lahko naknadno pošljemo e-pošto in vas povabimo k udeležbi v anketi ali k sodelovanju pri ocenjevanju izdelkov ali storitev. Pri tem vaš e-poštni naslov uporabimo izključno za pošiljanje omenjenega povabila in ga nato izbrišemo. Pravna podlaga za obdelavo je točka a) 1. odstavka 6. člena GDPR.

Že izdano soglasje lahko z učinkom za naprej kadarkoli prekličete, tako da uporabite podatke za stik, ki so navedeni v poglavju »F. Kontakt«. Preklic vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do preklica. Zadostuje, če pošljete sporočilo v pisni obliki (npr. po e-pošti, faksu, pošti).

4. Ocene izdelkov 

Nudimo vam možnost oceniti izdelke iz naše spletne ponudbe. 

Ko oddate oceno izdelka se do preklica shranijo vaša opisna ocena in podeljene zvezdice ter vzdevek/ime, ki ga navedete, in e-poštni naslov. Za preprečevanje goljufij se začasno shrani tudi vaš IP-naslov (za 2 leti, pri sumu goljufije pa za 10 let).

Za ocene izdelkov veljajo »Pogoji za ocenjevanje izdelkov«, povezava na katere se nahaja pod poljem za oceno, ki poleg pogojev za sodelovanje vsebujejo tudi dodatne napotke in pravila za obdelavo vsebin, ki jih navedete v sklopu ocene. Več podrobnosti je v ustreznih Pogojih za ocenjevanje izdelkov.

Obdelava osebnih podatkov za namene izvajanja funkcije ocenjevanja in preverjanje, če je vsebina ocen v skladu z veljavnimi Pogoji za ocenjevanje izdelkov, temelji na točkah b) in f) 1. odstavka 6. člena GDPR. Naš zakonit interes predstavlja omejevanje žaljivih ocen oz. ocen, ki kršijo Pogoje za ocenjevanje izdelkov. Pošiljanje referenc na komentarje glede ocen temelji na vašem soglasju in je v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena GDPR.

Že izdano soglasje lahko z učinkom za naprej kadarkoli prekličete, tako da uporabite podatke za stik, ki so navedeni v poglavju »F. Kontakt«. Preklic vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do preklica. Zadostuje, če pošljete sporočilo v pisni obliki (npr. po e-pošti, faksu, pošti).

Že oddano oceno lahko prav tako kadarkoli izbrišete. Za to se obrnite na onlineshop@obi.si.

5. Ankete o zadovoljstvu strank

Družba OBI d.o.o. vam nudi številne možnosti za sodelovanje v anketah o zadovoljstvu strank. Redno delimo letake, nudimo ustrezne ankete na naših spletnih straneh ali vas, če imamo vaše soglasje oz. na ustrezni drugi zakonski podlagi, kontaktiramo tudi po e-pošti (glej poglavje C, točka 4 in poglavje D, točka 1, 2 in 3).

Če sodelujete v naših anketah o zadovoljstvu strank, bomo podatke, ki nam jih posredujete, obdelovali za optimizacijo naše ponudbe in za lastne trženjske namene in izvajanje raziskav trga. Pravna podlaga za obdelavo je vaše soglasje v skladu s točko a) 1. odstavka 6. člena GDPR s sodelovanjem na v anketi. Podatki, ki nam jih posredujete, bodo po potrebi povezani tudi z vašim oddanim naročilom oz. rezervacijo, s čimer izboljšujemo naše storitve. Pri tem ne oblikujemo posameznih profilov strank. Osebna navezava v podatkih ankete se izbriše najpozneje po 3 mesecih.

6. Nagradne igre

Če sodelujete pri nagradni igri družbe OBI d.o.o., vaše posredovane podatke, razen če ni drugače navedeno v pogojih posamezne nagradne igre, uporabljamo izključno za izvajanje nagradne igre. To vključuje posredovanje zunanjim podjetjem/ponudnikom za namene pošiljanja nagrad. Po koncu nagradne igre se podatki izbrišejo, če ni nobenih zakonskih obveznosti hrambe. Več podrobnosti je na voljo v pogojih posamezne nagradne igre. Obdelava podatkov za izvajanje nagradne igre temelji – v kolikor pogoji posamezne nagradne igre ne navajajo drugače – na podlagi vašega soglasja v skladu s točko a) 1. odstavka GDPR. V primeru zakonskih obveznosti hrambe podatkov je podlaga za obdelavo točka c) 1. odstavka 6. člena GDPR. 

Že izdano soglasje lahko z učinkom za naprej kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do preklica.


E. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

 • Pravica dostopa (15. člen 1., 2. odstavek GDPR): Imate pravico do informacij o vaših osebnih podatkih, ki jih hranimo.

 • Pravica do popravka (16. člen GDPR) oz. izbrisa (17. člen GDPR): Od nas lahko zahtevate popravek napačnih osebnih podatkov in – če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji – izbris osebnih podatkov.

 • Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR): Imate pravico zahtevati – če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji – omejitev naše obdelave vaših osebnih podatkov.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR): Če nam posredujete osebne podatke za izvajanje pogodbe ali na podlagi soglasja, lahko – če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji – zahtevate, da prejmete vaše posredovane osebne podatke v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki ali da jih posredujemo drugemu upravljavcu.

 • Pravica do preklica (7. člen, 3. odstavek GDPR): Če ste nam dali soglasje, lahko to soglasje z učinkom za naprej kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do preklica.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen GDPR): Če menite, da je obdelava osebnih podatkov nezakonita, lahko pri ustreznem nadzornem organu vložite pritožbo. Lahko se obrnete na nadzorni organ: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. 

Poseben namig glede pravice do ugovora v skladu s 1., 2. odstavkom 21. člena GDPR

Poseben namig glede pravice do ugovora v skladu s 1., 2. odstavkom 21. člena GDPR

Imate pravico iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na točki e) ali f) člena 6(1) GDPR; to velja tudi za oblikovanje profilov na podlagi teh določb. Če vložite ugovor, se vaši osebni podatki ne bodo več obdelovali, razen če družba OBI d.o.o. izkaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico tej obdelavi osebnih kadarkoli ugovarjati; enako velja za oblikovanje profilov, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem.

Če uveljavljate svojo pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, bomo zagotavljali, da bo se bo vaš ugovor upošteval, tako da vas bomo uvrstili na t. i. »črni seznam«, torej seznam, na katerem obstaja blokada za obdelavo.


F. Kontakt

Na naših spletnih straneh vam nudimo različne možnosti, kako lahko stopite v stik z nami in nam posredujete sporočila. Stik z nami je mogoč predvsem po telefonu, e-pošti ali s pomočjo namenskega kontaktnega obrazca. Če stopite v stik z nami, bomo vaše posredovane podatke (e-poštni naslov, vaše ime, če ga navedete, ter telefonsko številko) in vaše vprašanje oz. zahtevo shranili in obdelali, da vam lahko podamo odgovor.

Pravna podlaga je glede na vsebino sporočila točka b) oziroma f) člena 6 (1) GDPR. Naš zakonit interes predstavlja učinkovito in strukturirano vnašanje in obdelava vprašanj strank ter preverjanje kakovosti. Pridobljene podatke izbrišemo, ko njihovo shranjevanje ni več potrebno za navedene razloge, npr. po popolni obdelavi vprašanja stranke, ali obdelavo omejimo, če veljajo zakonska določila za shranjevanje.

Glede izvajanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter pri splošnih vprašanjih o varstvu podatkov lahko kadarkoli kontaktirate nas ali našega pooblaščenca za varstvo podatkov:

 • OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: kontakt@obi.si
 • Kontakt kontaktne osebe za varstvo podatkov: Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: kontakt@obi.si
 • Več podrobnosti in kontaktnih podatkov ter dodatnih pravnih namigov je na voljo na www.obi.si na podstrani https://www.obi.si/impressum/

 

zapri ✕

Are Your Sure?

Exit