Splošni pogoji

(1) Predmetni Splošni pogodbeni pogoji

(v nadaljevanju SPP), ki jih objavlja
OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o.
Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana
Telefon: 03 42 52 406, e-pošta: onlineshop@obi.si
Vložna številka 14485100, Okrožno Sodišče v Ljubljani
(v nadaljevanju OBI)

veljajo za vse storitve »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini« na spletni strani www.obi.si (v nadaljevanju: »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini«). Med postopkom naročanja si lahko ogledate, natisnete in shranite predmetne SPP. Veljavna različica SPP je dosegljiva tudi na spletni strani www.obi.si.

(2) Vsi pogoji v zvezi z naročilom so navedeni v dvostranski prodajni pogodbi, SPP in e-poštnem sporočilu, ki je potrdilo naročila (glej (2) odstavek 3. § predmetnih SPP). Z oddajo svojega naročila sprejemate v času naročanja veljavne SPP. Sistem avtomatsko hrani nakupovalno košarico. Kljub temu si lahko med postopkom naročanja želeno spletno stran natisnete tudi s funkcijo tiskanja v brskalniku.

(3) Med uporabo preostalih storitev, ki jih ponuja spletna stran www.obi.si in zagotavlja OBI, ob predmetnih SPP veljajo smernice za dano storitev in pogoji poslovanja in uporabe. Te smernice in pogoji imajo prednost pred SPP, če vsebujejo drugačne pogoje kot SPP. SPP ne veljajo za storitve, ki jih storitev »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini« ne vsebuje in ki so dosegljive pri zunanjih, tretjih ponudnikih (npr. napeljava, priključitev kaminov). V takih primerih se storitvena pogodba ne sklene z OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., torej so veljavni poslovni pogoji ponudnika, pri katerem ste storitev naročili. Za pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi, ki se pokažejo šele po končanem delu, odgovarja strokovnjak, ki je storitev opravil.

(4) Pogodba je sestavljena v slovenskem jeziku.

2. Ponudba

(1) Ponudba naših proizvodov in storitev velja izključno na območju Slovenije in je namenjena poslovno sposobnim fizičnim osebam oz. pravnim osebam. Poslovno nesposobne fizične osebe so do uporabe naše ponudbe upravičene le ob sodelovanju svojih zakonitih zastopnikov/skrbnikov.

(2) Slike izdelkov, ki so objavljene v okviru storitve »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini«, so simbolične in ne predstavljajo pravno zavezujoče ponudbe.

(3) Akcijske ponudbe in kuponi trgovin OBI ne veljajo za izdelke, ki jih lahko naročite v okviru storitve »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini«, ki jo zagotavlja OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., razen če so izrecno objavljene v okviru storitve »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini«. Prav tako ne veljajo promocijske ponudbe in kuponi storitve »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini«, ki jo zagotavlja OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., za trgovine OBI, razen če je to izrecno objavljeno. Veljavnost in pogoje promocij z omejenim rokom si lahko ogledate v okviru storitve »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini« ali pa v trgovinah, kjer so bile objavljene.

3. Sklenitev pogodbe

(1) Naročilo je za vas obvezujoče takrat, ko izvedete postopek »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini«, podate potrebne informacije in v zadnjem koraku kliknete na gumb »Zaključi nakup«. Podatke , ki ste jih vnesli med postopkom naročanja, lahko do konca naročila kadar koli spremenite.

(2) O prejemu naročila vam takoj pošljemo elektronsko potrditev. Izvršitev naročila in pogodbe se realizirata s pripravo naročenega izdelka za dostavo oziroma prevzem (o pripravi izdelka za dostavo oziroma prevzem v trgovini vam na e-naslov pošljemo obvestilo). Naše podjetje ima za prevzem (izvršitev) naročila na razpolago tri delovne dni od prejema naročila.

4. Pravica odstopa od pogodbe

(1) Kupci, ki imajo status potrošnika, imajo pravico odstopiti od pogodbe po spodaj navedenih pogojih. Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki pravni posel sklene za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

(2) Odstop od pogodbe oziroma vračilo blaga ne velja za primere:

blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera družba nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe

blaga, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam

blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti

blaga, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe

zapečatenih avdio – ali videoposnetkov in računalniških programov, če je bil po dostavi odprt varnostni pečat

zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je bil po dostavi odprt pečat

(3) Pogoji odstopa od pogodbe
Pravica do odstopa od pogodbe
Pravico imate, da od pogodbe brez obrazložitve odstopite v 14 dneh.

Rok odstopa od pogodbe je 14 dni in začne teči z dnem, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo pooblastili/imenovali in ki ni dostavljavec, v posest prejeli zadnji izdelek istega naročila.

Če želite odstopiti od pogodbe, morate svojo nedvoumno namero o odstopu od pogodbe sporočiti našemu podjetju (npr. po telefonu, pošti ali po e-pošti: OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, Telefon: 03 42 52 406 , e-pošta: onlineshop@obi.si). Svoj odstop od pogodbe lahko sporočite tudi z izpolnitvijo in predložitvijo spodaj podanega obrazca (Informacije o odstopu/razveljavitvi pogodbe) ali v kakšni drugi obliki.

Pri upoštevanju roka za odstop od pogodbe je dovolj, da obvestilo o odstopu od pogodbe pošljete do izteka roka za odstop.

Posledice zaradi odstopa od pogodbe
Če odstopite od pogodbe, vam bomo brez zamude, a najpozneje v štirinajstih dneh od prejema vašega obvestila o odstopu od pogodbe nakazali celotno plačilo, ki smo ga prejeli od vas, vključno s stroški dostave. Kupnino vam bomo vrnili z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili ob nakupu, razen če izrecno ne zahtevate drugega plačilnega sredstva. Edini strošek, ki vas bremeni, je strošek poštnine. Vračilo prejetih plačil lahko zadržimo, vse dokler ne prejmemo vrnjenega izdelka ali nam ne pošljete dokazila, da ste izdelek poslali nazaj – odvisno, kaj se zgodi prej.

Izdelek morate vrniti brez zamude, najpozneje v štirinajstih dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe.

Rok je upoštevan, če izdelek pred potekom štirinajstdnevnega roka predate našemu partnerju za dostavo.

Blago morate vrniti skupaj z računom ali drugim verodostojnim dokazilom, iz katerega so razvidni vsi relevantni podatki.

Izdelke, ki jih želite vrniti, naslovite na:
OBI Celje
Kidričeva ulica 32
3000 Celje.

Morebitno znižanje vrednosti vrnjenega izdelka boste morali povrniti le, če je do znižanja vrednosti izdelka prišlo zaradi uporabe, ki presega uporabo zaradi ugotavljanja narave, značilnosti in delovanja izdelka.

Informacije o odstopu/razveljavitvi pogodbe
(Če želite odstopiti od pogodbe, prosimo, da izpolnite obrazec, dostopen na povezavi in ga vrnete !)

Naslovnik: OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., onlineshop@obi.si

Predmetne Informacije o odstopu od pogodbe vam bomo izročili tudi kot prilogo naročila.

5. Kupnina, stroški dostave in veljavni načini plačila

(1) Cene vključujejo DDV. Stroški dostave so na voljo na strani www.obi.si/dostava. V primeru izdelkov, ki so bili naročeni v okviru storitve »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini«, veljajo cene na dan naročila. Veljavne cene so v postopku naročanja nedvoumno prikazane. Med postopkom naročanja vas bomo informirali tudi o stroških dostave.

(2) Na spletni strani www.obi.si objavljene cene se nanašajo na naročanje v okviru storitve OBI »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini«.

(3) V primeru uporabe storitve »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini« lahko izbirate med naslednjimi načini plačila:
*V primeru dostave na dom, plačilo opravite z gotovinskim plačilom ob prevzemu ali po predračunu. V primeru plačila ob prevzemu naročilo plačate dostavljavcu. Pri izbiri plačila na podlagi predračuna, boste po zaključku naročila prejeli potrditev naročila prek elektronske pošte, kjer bodo navedeni tudi podatki za plačilo. Za sklic uporabite številko naročila. Naročilo je potrebno plačati najkasneje v treh dneh od prejema elektronske pošte, v nasprotnem primeru bomo vaše naročilo preklicali. Rok za pripravo takega naročila začne teči, ko prejmemo nakazilo na tekoči račun.
* V primeru prevzema v trgovini, lahko plačate z gotovino ali kartičnim plačilom ob prevzemu izdelka v posamezni OBI trgovini.

6. Zapadlost in plačilni pogoji

(1) Če ni določeno drugače, je rok za plačilo kupnine sklenitev pogodbe oziroma vročitev obvestila o dostavi izdelka (glej (2) odstavek 3. § predmetnih SPP) in se mora plačati ob prevzemu izdelka brez odtegljajev na enega od načinov, ki sta opisana v (3) odstavku 5. § predmetnih SPP.

(2) Svoje zahtevke za plačilo kupnine lahko odstopimo tretjim osebam, še posebej zaradi refinanciranja ali poenostavitve obravnave zahtevka. Obveščamo vas, da informacije, ki so potrebne za izterjavo posredovanega zahtevka, posredujemo tretji osebi, in sicer v skladu z zakonskimi določili.

7. Pobot in pravica do zadržanja

(1) Do pobota vzajemnih denarnih terjatev ste upravičeni le, če se terjatvi nanašata na isto prodajno pogodbo in če vaša terjatev za OBI ni sporna.

(2) Pravico zadržanja lahko uveljavljate, ko vaša zahteva temelji na isti prodajni pogodbi kot naša zahteva do vas.

8. Pridržek lastninske pravice

Izdelek ostaja do celotnega plačila kupnine v naši lasti.

9. Dostava

(1) Vsakokrat veljavne dostavne roke najdete v informacijah o izdelku na spletni strani www.obi.si. Rok dostave je 3 delovni dnevi od prejema e-sporočila, s katerim potrdimo vaše naročilo. Dani rok dostave se računa od prvega delovnega dneva (od ponedeljka do petka, razen praznikov in dela prostih dni) po prejemu naročila.

(2) Naročene izdelke dostavimo s pooblastilom tretjih oseb na naslov, ki ste ga navedli. Naši partnerji dostavljavci so dostavo dolžni opraviti samo do naslova dostave, brez vnosa v prostor.

(3) Če je smiselno, opravljamo tudi delne realizacije naročila; krijemo presežek stroškov, ki nastane zaradi tega. Če ne želite sprejeti delne realizacije naročila, nas morate o tem obvestiti takoj po prejemu obvestila o zamudi dostave (npr. v pismu ali po e-pošti).

(4) Če naročenega izdelka ne moremo dostaviti zaradi razloga, ki ni nastal zaradi naše krivde, ker naš partner dobavitelj ni izpolnil pogodbenih obveznosti, ali če vašega naročenega izdelka vsaj mesec dni ne moremo izročiti zaradi višje sile, lahko odstopimo od prodajne pogodbe. V primeru težav z dostavo vas bomo o tem takoj obvestili. V primeru odstopa od pogodbe v skladu s tem odstavkom vam bomo takoj povrnili že izvedena plačila. Vse vaše preostale pravice v skladu s predpisi ostajajo nespremenjene. Glede reklamacij vezanih na dostavo, vključno s poškodbami pošiljke, upoštevajte pogoje dostavnega partnerja.

10. Odgovornost za stvarne napake in garancija, storitve za stranke in pravni pouk

(1) Kupec lahko v primeru obstoja stvarne napake ali kadar blago, za katero je dana garancija, ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, uveljavlja pravice v skladu z veljavno zakonodajo.

Odgovornost za stvarne napake

V katerih primerih lahko uveljavljate pravice iz naslova stvarne napake?
Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno/običajno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

2. Garancija

V katerih primerih lahko uveljavljate garancijo?
Garancijo lahko kupec uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija in za tiste, za katere je bila dana prostovoljna garancija, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

3. Storitve za stranke, pravni pouk

Storitve za stranke OBI so zagotovljene po e-pošti (onlineshop@obi.si), po telefonu na naslednji številki: 03 42 52 406 ali na naslovu: OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana.

Pritožbe se obravnavajo skladno z zakonodajo, pritožbe v zvezi s spletnimi nakupi lahko posredujete družbi OBI d.o.o. preko kontaktnega obrazca ali nas pokličete na 03 42 52 406.

OBI d.o.o. ne priznava nobenega od izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Svoje zahtevke lahko uveljavljate tudi po sodni poti, po postopkih, kot jih določa zakonodaja.

Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov Evropske komisije, je dostopna na sledeči povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

11. Odgovornost

(1) Odgovornost sprejemamo v skladu z zakonskimi določili, če je spodaj navedena določila ne izključujejo.

(2) Izključujemo svojo odgovornost za neprimerno ravnanje iz lahke malomarnosti, razen če se zato poškodujejo človeško življenje, telesna celovitost ali zdravje ali pa nastane škoda med uveljavljanjem pravic iz naslova stvarnih napak ali garancijskih zahtevkov. Izključitev odgovornosti se ne nanaša na kršitev naših obveznosti, ki predstavljajo osnovni pogoj za uresničitev pogodbe in ki jih lahko od nas po navadi pričakujete (bistvene pogodbene obveznosti).

(3) Določila pričujočega 11. § veljajo tudi za kršitve s strani oseb, ki delujejo v imenu ali pooblastilu OBI.

(4) Med podatkovno komunikacijo po internetu zaradi trenutnega stanja tehnike ni mogoče zagotoviti popolne brezhibnosti in/ali stalne dosegljivosti. Glede na to ne moremo sprejeti odgovornosti za nemoteno in neprekinjeno delovanje storitve »spletno naročanje z dostavo na dom ali s prevzemom v trgovini«.

12. Varstvo podatkov

Osebne podatke (npr. nagovor, ime, naslov, e-naslov) zbiramo, obdelujemo in hranimo izključno v skladu s predpisi o varstvu podatkov – s posebnim upoštevanjem Zakona o varstvu osebnih podatkov in ter Uredbe (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR).

 

Nadaljnje informacije o varstvu osebnih podatkov, njihovem zbiranju in načinu obdelave, obsegu in namenu nudimo v Izjavi o varstvu podatkov na spletni strani www.obi.si.

13. Končna določila

(1) Slovensko pravo se uporablja z izključitvijo konvencije Združenih narodov o pogodbah v mednarodni prodaji blaga (CISG).

(2) Če je ali postane katero od določil predmetnih SPP neveljavno, to ne velja za preostala določila. Glede vprašanj, za katera bi bila merodajna razveljavljena določila, veljajo vsakokratni zakonski predpisi. Enako velja tudi v primerih, če SPP katerega vprašanja ne urejajo.

Informacije za uporabnike prenosnih (majhnih) baterij in akumulatorjev na osnovi Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
V baterijah in akumulatorjih uporabljene snovi predstavljajo naslednja tveganja za okolje in človeka:

Pomemben vpliv imajo na okolje in zdravje zaradi vsebnosti toksičnih težkih kovin ter njihovih spojin. V baterijah in akumulatorjih so lahko živo srebro, kadmij, svinec, nikelj in cink. Pomembna je predvsem usoda baterij in akumulatorjev z vsebnostjo živega srebra, kadmija in svinca, ki jih je treba po uporabi obravnavati kot nevarne odpadke. Okoljsko in zdravstveno tveganje je tem večje, čim večje količine tovrstnih odpadkov končajo v naravi.

Živo srebro in njegove spojine so močno strupeni za žive organizme.
Živo srebro v človeški organizem lahko pride z vpijanjem skozi kožo ali z vdihavanjem njegovih hlapov. V primeru akutne zastrupitve poškoduje požiralnik in želodec. V kroničnih primerih povzroča nevrološke simptome in okvaro ledvic. Spojine živega srebra pridejo v človeški organizem s pomočjo prehranske verige in povzročajo delno ohromitev nekaterih organov, motnje pri hoji, izpad vidnega polja in okvare sluha.

Kadmij: v organizem pride s pomočjo prehranske verige ali z vdihavanjem njegovega prahu. Je močan encimski strup. Pri vdihavanju povzroča pljučni edem, v kroničnih primerih spremembe kosti, ki imajo lahko tudi smrtni izid.

Svinec: njegov prah ali spojine pridejo v organizem z vdihavanjem ali s hrano. V organizmu nakopičen svinec povzroča spremembe rdečih krvnih telesc, želodčne bolezni, hromost mišic, bolečine v sklepih in poškodbe jeter.

Nikelj: v organizem lahko pride prek kože z neposrednim dotikom, z vdihavanjem njegovega prahu ali s hrano. Poškoduje žleze z notranjim izločanjem, imunski sistem, draži kožo in sluznico. Vdihavanje njegovega prahu je rakotvorno.

Cink: strupeni učinek njegovih spojin je različen. Prah cinkovega oksida povzroča težave z dihali, v vodi topne cinkove soli v velikih količinah lahko povzročijo bruhanje in drisko.

Litij: v organizmu lahko povzroči spremembe živčnega sistema (utrujenost, drgetanja, motnje gibanja in trzanje mišic).

Za elektrolite uporabljene kisline in baze: v okolju povzročajo škodo zaradi spreminjanja pH podtalnice. V stiku s kožo ali sluznico lahko povzročijo razjede.

Prazne, neuporabne, odpadne baterije in akumulatorji se v okolju najdejo zaradi ilegalnega odlaganja, zavrženja, neustreznega odlaganja komunalnih odpadkov ali poškodbe komunalnega zbiralnika odpadkov. V takih primerih kovine iz baterij in akumulatorjev pridejo v tla in se zaradi vlage spremenijo v spojine, ki začnejo potovati s podtalnico, pridejo v prehransko verigo in lahko povzročajo hude zastrupitve.

Ko baterije in akumulatorji postanejo odpadek, jih ne odvrzite med gospodinjske odpadke, ampak jih zbirajte ločeno od preostalih odpadkov in uporabite čedalje številnejša zbirna mesta. S koriščenjem ločenega sistema zbiranja lahko zmanjšamo zdravstveno tveganje, ki ga povzročajo nevarne snovi v okolju, in hkrati omogočimo ponovno uporabo določenih koristnih sestavin.

Odvečne baterije in akumulatorje oddajte na najbližjem zbirnem mestu. Na zbirnih mestih zbrane odpadne baterije in akumulatorje bomo odpeljali na deponije, ki imajo uradno dovoljenje za predelavo odpadkov in kjer se ponovna uporaba izvaja po predpisih.

Pomembno je vedeti, da tudi trgovci, ki prodajajo baterije oz. akumulatorje, prevzamejo prazne in odvečne vire energije v isti količini, kot ste jih kupili.

Ko vrnete izpraznjen vir energije in sodelujete v sistemu zbiranja, prispevate k temu, da lahko iz odpadkov pridobimo dragocene kovine. S ponovno pridobitvijo dragocenih kovin varujemo materialne vire, ki jih v naravi najdemo čedalje redkeje in v vedno manjših količinah.

Oznake na kupljenih baterijah ali akumulatorju oziroma na njihovi embalaži:
če je vsebnost težkih kovin v kupljenem izdelku večja od dovoljene, je v primeru oznake »Hg« vsebnost živega srebra v izdelku večja od 0,0005 mas. %;
v primeru oznake »Cd« je vsebnost kadmija v izdelku večja od 0,002 mas. %;
v primeru oznake »Pb« je vsebnost svinca v izdelku večja od 0,004 mas. %.
V vsakem primeru boste zagledali označbo, prekrižan smetnjak, ki pomeni, da praznih, odvečnih baterij ali akumulatorjev ne odvrzite v smetnjak (torej med gospodinjske odpadke), ampak uporabite ločeni sistem zbiranja!

Informacija za odpadne oziroma izrabljene električne in elektronske naprave

Potrošniki in uporabniki morajo upoštevati lokalne predpise. Izrabljenih izdelkov ne smejo odlagati v smetnjake za gospodinjske odpadke. Primerna obravnava izrabljenega izdelka lahko prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje.

 

zapri ✕

Are Your Sure?

Exit