Vgradnja pomivalnega korita

 

Pri izbiri armature upoštevajte, da v primeru nizkotlačnega električnega bojlerja (podpultni/nadpultni) potrebujete posebno nizkotlačno armaturo s tremi priključki. Priključitev bojlerja mora opraviti električar.
V odvisnosti od pomivalnega korita se armatura namesti na delovno ploščo ali pomivalno korito. Če sočasno menjujete tudi delovno ploščo, vam priporočamo, da preberete seznam za nakup z nasveti Vgradnja delovne plošče.

Nasvet: Upoštevajte zadosten prostor za čiščenje med armaturo in priključkom delovne plošče ter med pomivalnim koritom in armaturo.

Hauptwasserhahn schließen

Zapiranje glavnega ventila za vodo

Pred začetkom del zaprite glavni ventil za vodo in izpraznite cevovode.

Vorhandene Eckventile schließen

Zapiranje obstoječih kotnih ventilov

Če obstoječih kotnih ventilov ne nameravate zamenjati, zadošča, da jih zaprete.

Demontage

Demontaža

Demontirajte dovod in odvod vode ter pomivalno korito. Če je novo pomivalno korito daljše ali širše od starega, morate prilagoditi odprtino v delovni plošči.

Arbeitsplatte anpassen

Prilagoditev odprtine v delovni plošči

Narobe obrnjeno pomivalno korito položite na delovno ploščo in označite konturo, linijo za rezanje pa zarišite pomaknjeno navznoter za širino roba. Nekaterim pomivalnim koritom so priložene šablone za izrez.