Vgradnja delovne plošče

 

Preden začnete vgrajevati delovno ploščo, z nastavljivimi nogami vodoravno izravnajte vse podpultne kuhinjske elemente. Sicer lahko pride do zamika mer in kuhinja ter delovna plošča bosta napeti.

Sicherung raus!

Izklopite ali izvlecite varovalko!

Pri demontaži kuhalne plošče iz stare delovne plošče mora biti varovalka izklopljena! Dela na električni napeljavi morda opraviti električar.

Zuschneiden und ...

Razrez in ...

Novo delovno mizo prilagodite poteku stene. Odprtine za zidne napušče ipd. izrežite z vbodno žago. Odprte čelne robove oblepite z ustreznim robnim trakom.

... Stirnseiten beschichten

... oblepava čelnih robov

Robni trak s slojem topljivega lepila zalepite s pomočjo likalnika, ki ne sme biti segret na previsoko temperaturo. Alternativno lahko robni trak zalepite tudi s kontaktnim lepilom.

Anschließend bündig schleifen

Poravnava robov

Robove traku najprej na grobo obdelajte z ustrezno pilo, nato pa jih zvezno zbrusite s finim brusnim papirjem.