5 let garancije

mood_service_5jahre-garantie_content_568x170px

Za vse naprave z električnim ali bencinskim motorjem.

  • OBI za vse upravičene reklamacije v roku 5-ih let od datuma prejema, v okviru garancije za naprave s pogonom na električni ali bencinski motor, prevzema stroške za odstranitev okvar, vključno s stroški dela in materiala.

    Garancija ne velja za tiste dele naprav, katerih hitra obraba je pri uporabi normalna in za okvare, ki so nastale zaradi nestrokovne uporabe naprave. Kot nestrokovna uporaba se pojmuje preobremenitev oz. poškodovanje naprave po krivdi uporabnika, oz. uporaba, ki ni skladna z navodili za uporabo.

    Iz 5-letne garancije so izvzeti akumulatorji in baterijski vložki, ki služijo za pogon naprav. Pravice kupcev, ki izhajajo iz samih zakonov, ostajajo neokrnjene. V Sloveniji veljajo pogoji s 5-letno garancijo za nakupe naprav od maja 2004 naprej. Garancijo lahko uveljavljate samo s predložitvijo računa.