Kreditna prodaja

kreditna_banner_v02

Za vse z večjimi mojstrovalskimi željami!

Ker nekatrih priložnosti enostavno ne gre zamuditi, smo za vse tiste z večjimi mojstrovalskimi apetiti v sodelovanju z Abanko pripravili ugodno možnost kreditne prodaje. Za pridobitev kredita vam ni treba obiskati banke, vso dokumentacijo uredite direktno na prodajnem mestu in to v kar vseh OBI trgovinah po Sloveniji.

Vse kar morate vedeti

Krediti se odobravajo od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00. Zahtevki, ki jih trgovci posredujejo v Abanko do 16.00, bodo praviloma obdelani isti dan. Zahtevki, ki jih trgovci pošljejo v Abanko po 16.00, bodo obdelani naslednji delovni dan oziroma na datum, ki ga določi trgovec kot dan podpisa pogodbe. V soboto se krediti odobravajo od 9.00 do 19.00. Vloge, ki bodo v banko posredovane do 18.00, bodo praviloma obdelane isti dan.

 

Značilnosti kredita:

• vsota vseh tovrstnih kreditov posameznega kreditojemalca ne sme preseči 3.000 EUR,

• odplačilna doba znaša od 3 do 36 mesecev,

• kredit se odplačuje z mesečnimi anuitetami, najnižja mesečna anuiteta znaša 20 EUR,

• najnižji znesek kredita znaša 200 EUR,

• poraba kredita je namenska,

• kredit je lahko odobren največ v višini 90 % vrednosti predmeta nakupa ali storitve,

• delno plačilo za nakup blaga ali storitve (najmanj v višini 10 % od zneska nakupa) se opravi prek POSterminala,

• zavarovanje kredita pri Zavarovalnici Triglav d.d.,

• odplačevanje kredita prek trajnega naloga,

• strošek odobritve kredita znaša 1,5 % od zneska kredita oziroma najmanj 10 EUR,

• del kredita je namenjen plačilu stroškov (strošek za odobritev kredita, za zavarovanje kredita in interkalarne obresti).

 

Kredit je namenjen:

• polnoletnim državljanom Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,

• zaposlenim ali upokojencem (ponudba ni namenjena kreditojemalcem, ki imajo status kmeta ali so

samostojni podjetniki ali osebe, ki opravljajo poklic kot samostojno dejavnost),

• uporabnikom transakcijskega računa (ne velja za pooblaščence), ki na transakcijski račun v Republiki

Sloveniji prejemajo redni mesečni priliv iz naslova plače ali pokojnine in na tem transakcijskem računu

uporabljajo debetno plačilno kartico.

Potrebna dokumentacija za kredit:

• izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za kredit,

• veljaven osebni dokument s sliko (osebna izkaznica ali potni list), ki ga je izdala Republika Slovenija,

• davčno številko,

• debetno plačilno kartico s številko računa, na katerega kreditojemalec prejema priliv iz naslova plače ali pokojnine (kreditojemalec mora biti uporabnik računa in uporabnik debetne plačilne kartice),

• dokument, iz katerega je razviden priliv na transakcijski račun, in podatek, da je kreditojemalec uporabnik transakcijskega računa – zadnji izpisek prometa po TRR,

• dokument, iz katerega je razviden status kreditojemalca, ki je lahko zaposlen ali upokojenec – zadnja plačilna lista oziroma zadnji odrezek ZPIZ,

• račun za blago ali storitev, ki je predmet nakupa in se glasi na ime kreditojemalca,

• priliv iz naslova plače ali pokojnine in neto plača ali pokojnina morata biti najmanj v višini neto minimalne plače.

 

Kreditna sposobnost:

• največja skupna mesečna obremenitev kreditojemalca iz tovrstnih kreditov je 20 % priliva iz naslova plače ali pokojnine na transakcijski račun kreditojemalca v zadnjem mesecu,

• največja skupna mesečna obremenitev kreditojemalca iz vseh kreditov, vključno z anuiteto kredita, ki je predmet odobritve, ne sme presegati 50 % neto plače ali pokojnine kreditojemalca za zadnji mesec pred odobritvijo kredita.

tabela

Informativni izračun potrošniškega kredita, zavarovanega pri zavarovalnici

EOM in skupni znesek kredita sta izračunana na podlagi Zakona o potrošniških krediti (ZPotK-!) na dan 9. 1. 2012 in se lahko spremenita, če se spremenijo podatki, uporabljeni za njun izračun. V izračunu EOM in skupnega zneska, ki ga plača kreditojemalec, niso zajeti stroški, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Opozorilo: Banka si pridržuje pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev, zavrne odobritev kredita. Izračun je informativen in upošteva pogoje, veljavne na dan priprave izračuna in ni zavezujoč.